Via de website https://kraamzorgangelique.nl van Kraamzorg Angelique worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Kraamzorg Angelique vind een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij verwerking van de gegevens houd ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. Dat betekend dat:

 • Ik duidelijk vermeldt voor welke doeleinden ik de persoonsgegevens verwerk.
 • Ik beperk me in de verzameling van de persoonsgegevens die ik nodig heb voor het verwerken van vastgestelde doeleinden.
 • Ik vraag je uitdrukkelijke toestemming in de verwerking van je persoonsgegevens in gevallen waarin jou toestemming is vereist.
 • Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om jou persoonsgegevens te beschermen en eis dit ook van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken.
 • Ik respecteer je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en verwijderen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Kraamzorg Angelique Is verantwoordelijk voor de verwerking van jou persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover neem dan contact met mij op via de contactgegevens onder aan dit document.

Door het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Bij het surfen op mijn website op verschillende apparaten zoals computer, smartphone of tablet worden persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je contact met mij opneemt met vragen en/of klachten per post, email of telefonisch. In dat geval hebben we contact om vragen of klachten te behandelen.

Wanneer je gebruik maakt van mijn website, kan ik de volgende gegevens van je verwerken (mede afhankelijk van gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een aanmelding of het aanmaken van een account)

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (smartphone, tablet, laptop of ander device) zoals IP-adres, Mac-adres en de gebruikte software
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op mijn website
 • Inloggegevens van je eventuele account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Mogelijkheid om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Communicatie met jou via mail, post en eventuele nieuwsbrieven
 • Verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen en het bereiken van jou wanneer je iets hebt gewonnen
 • Om je vragen te beantwoorden of klacht te behandelen via Email, post of telefonisch
 • Verwerken van je aanvraag voor kraamzorg, de declaratie van de zorg (via jou of je zorgverzekeraar, al dan niet via derden).
 • Het aanleggen van een medisch dossier.

De bewaartermijn van de (medische) gegevens is maximaal 10 jaar. Alle gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk en daarna verantwoord vernietigd worden.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten (levering kraamzorg).

Het verzorgen van het webplatform.

Het verzorgen van de (financiële) administratie

De door jou verstrekte gegevens zal ik nooit aan andere partijen verstrekken waarmee ik geen verwerkingsovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) heb ik de afspraak gemaakt om jou persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen gedeeld worden tenzij wettelijk verplicht en toegestaan.

Beveiliging van je gegevens

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, onrechtmatig gebruik te voorkomen van informatie die ik ontvangen heb. Wanneer ik jou gegevens overdraag of ontvang via mijn website wordt gebruik gemaakt van coderingstechnologie die erkend wordt als gangbaar binnen de IT sector. De maatregelen die genomen zijn:

 • Versleuteling via SSL certificaat
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Back-up van de persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Geheimhouding van alle personen die namens Kraamzorg Angelique kennis van jou gegevens kunnen nemen.