Het aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt is vastgesteld in het LIP (Landelijk Indicatie Protocol).

Als de bevalling goed verloopt heb je bij borstvoeding recht op 49 uur zorg en bij flesvoeding recht op 45 uur zorg. Dit wordt verdeeld over 8 dagen. Tijdens het kraambed kunnen er meer of minder uren geïndiceerd worden door de verloskundige. Over het algemeen gaat dit in overleg met jou als kraamvrouw en met de kraamverzorgende. Op deze manier krijg je de zorg die je nodig hebt.

Voor ieder uur kraamzorg dient een wettelijke eigen bijdrage betaald te worden. Deze bijdrage is bij iedere leverancier van kraamzorg gelijk en wordt jaarlijks vastgesteld. Er zijn verzekeraars die deze wettelijke bijdrage vergoeden. Vaak is dit afhankelijk van de aanvullende verzekering die je bij je zorgverzekering hebt afgesloten. Lees daarom je polisvoorwaarden goed door of neem contact op met je zorgverzekering. Indien gewenst kan ik contact opnemen met je zorgverzekering.

Kraamzorg Angelique Schilder levert on-gecontracteerde kraamzorg. Omdat ik als zelfstandig kraamverzorgende werk kan ik geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Dit heeft niets met kwaliteit van zorg te maken. Ik ben volledig gediplomeerd, gecertificeerd en gekwalificeerd.

On-gecontracteerd betekend dat uw declaratie soms niet voor 100 procent wordt uitgekeerd. Het bedrag dat u gekort wordt komt voor rekening van Kraamzorg Angelique, met uitzondering van de wettelijke bijdrage.